ğ•ğ¢ğ§ğœğžğ§ğ­ 𝐯𝐚𝐧 𝐆𝐨𝐠𝐡𝐬𝐭𝐫𝐚𝐚𝐭 𝟐𝟕 | ğ‘ğšğšğ¦ğ¬ğğ¨ğ§ğ¤ğ¬ğ¯ğžğžğ« | €𝟐𝟒𝟗.ğŸŽğŸŽğŸŽ 𝐊.𝐊. Karakteristieke uit…

ğ•ğ¢ğ§ğœğžğ§ğ­ 𝐯𝐚𝐧 𝐆𝐨𝐠𝐡𝐬𝐭𝐫𝐚𝐚𝐭 𝟐𝟕 | ğ‘ğšğšğ¦ğ¬ğğ¨ğ§ğ¤ğ¬ğ¯ğžğžğ« | €𝟐𝟒𝟗.ğŸŽğŸŽğŸŽ 𝐊.𝐊. 👀 Karakteristieke uitgebouwde tussenwoning met een ruime woon- en eetkamer, 3 slaapkamers waarvan twee met dakkapel en een verzorgde, ruime tuin op het zuiden met houten berging. Binnen de gemeente Geertruidenberg treft een u breed scala aan mogelijkheden om de vrije tijd aangenaam door te brengen.…
Read more