𝗠𝗮𝗮𝗸 𝗸𝗲đ—ģđ—ģđ—ļ𝘀 đ—ē𝗲𝘁 đ—ŧđ—ģ𝘀 đ—ģđ—ļ𝗲𝘂𝘄𝗲 ‘𝘁𝗲𝗮đ—ē’! De giraffe: *Steekt boven de rest uit en …

Vind nieuwe huizen in uw regio

𝗠𝗮𝗮𝗸 𝗸𝗲đ—ģđ—ģđ—ļ𝘀 đ—ē𝗲𝘁 đ—ŧđ—ģ𝘀 đ—ģđ—ļ𝗲𝘂𝘄𝗲 ‘𝘁𝗲𝗮đ—ē’! De giraffe: *Steekt boven de rest uit en …


𝗠𝗮𝗮𝗸 𝗸𝗲đ—ģđ—ģđ—ļ𝘀 đ—ē𝗲𝘁 đ—ŧđ—ģ𝘀 đ—ģđ—ļ𝗲𝘂𝘄𝗲 ‘𝘁𝗲𝗮đ—ē’!

De giraffe:
*Steekt boven de rest uit en overziet het speelveld.
*Is waakzaam en heeft nauwelijks natuurlijke vijanden.
*Heeft een groot hart en is onverstoorbaar doelgericht.
*Slaapt maar 4 uur per dag, heeft veel energie Ên drive.
* Is altijd uniek, er is geen giraffe gelijk.






Bezoek de makelaar op Facebook!

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *