Koopprijzen stijgen in 2020 harder dan in 2019. Er zit vooralsnog geen stop op …

Vind nieuwe huizen in uw regio

Koopprijzen stijgen in 2020 harder dan in 2019. Er zit vooralsnog geen stop op …

Koopprijzen stijgen in 2020 harder dan in 2019.

Er zit vooralsnog geen stop op een verdere stijging van de koopprijzen. Uitgedrukt in de Prijsindex Bestaande Koopwoningen van het CBS zijn de koopprijzen in het vierde kwartaal van 2020 met 8,8% toegenomen ten opzichte van een jaar geleden. De mediane koopprijs van de NVM komt in het vierde kwartaal van 2020 uit op € 365.000 (een stijging met 11,6%). De woonconsument voelt zich steeds meer gedwongen om de hoofdprijs voor een woning te betalen. Zo is gemiddeld genomen over alle verkochte woningen in Nederland in het vierde kwartaal van 2020 circa 2,5% meer betaald dan de vraagprijs. Naast de gedaalde hypotheekrente vormt dit overbieden een van de verklaringen voor de aanhoudende forse koopprijsstijging.

Bron: Koopwoningmarkt trekt ondanks coronacrisis ook in vierde kwartaal flink aan | NVM

Kijk voor ons aanbod op de website www.huisportaal.nl.

Purchase prices will rise harder in 2020 than in 2019.

There is still no stop on a further increase in the purchase prices. Expressed in the CBS Price Index Existing Purchase Houses, the fourth quarter of 2020 has increased by 8,8 % compared to a year ago. The median purchase price of the NVM comes out to € 365.000 in the fourth quarter of 2020 (an increase of 11,6 %). The residential consumer is increasingly feeling compelled to pay the grand price for a home. Thus, on average, all houses sold in the Netherlands were paid around 2,5 % more than the asking price during the fourth quarter of 2020 In addition to the decreased mortgage interest, this outbidding is one of the explanations for the sustained hefty purchase price increase.

Source: Buy house market attracts a lot despite corona crisis | NVM

For our offer, check out the website www.huisportaal.nl.

Translated
Bezoek de makelaar op Facebook!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *