Met dit formulier kun je aangeven dat je in aanmerking wilt komen voor toepassin…

Vind nieuwe huizen in uw regio

Met dit formulier kun je aangeven dat je in aanmerking wilt komen voor toepassin…

Met dit formulier kun je aangeven dat je in aanmerking wilt komen voor toepassing van de startersvrijstelling van de overdrachtsbelasting bij de aankoop van een woning. LET OP: alleen op deze manier kan je in aanmerking komen.

Als de woning door 2 of meer personen verkregen wordt, dan moeten alle personen elk een eigen formulier invullen en ondertekenen. Per persoon wordt dan beoordeeld of de startersvrijstelling van toepassing is voor zijn of haar aandeel in de woning.

Vul het formulier in, print het uit en onderteken het voorafgaand aan het passeren van de notariële leveringsakte. De ondertekende verklaring wordt door de notaris aan de akte van levering gehecht en in de aangifte overdrachtsbelasting gebruikt om de vrijstelling toe te passen.

https://download.belastingdienst.nl/…/verkl-laag-tarief-ovb…

#overdrachtsbelasting #nieuwhuisin2021 #makelaar #makelaarveldhoven #makelaareindhoven #makelaarindekempen #jouwmakelaar #aankoopmakelaar #verkoopmakelaar

This form allows you to indicate that you want to qualify for the start-up exemption from the transfer tax when purchasing a home. NOTE: only this way can you qualify.

If the house is acquired by 2 or more people, then all persons must complete their own form and sign it. Each person will then be judged whether the start-up exemption applies to his or her share of the home.

Complete the form, print it out and sign it prior to passing the notarized delivery act. The signed declaration is annexed by the notary to the act of delivery and used in the transfer tax declaration to apply the exemption.

https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/verkl-laag-tarief-ovb0101z11pl.pdf?fbclid=IwAR2gfuURZkBoEIOrczAURUeV37kFgJiRnL4UnIdC8vtevTdzoMmEb0tESCE

#overdrachtsbelasting #nieuwhuisin2021 #makelaar #makelaarveldhoven #makelaareindhoven #makelaarindekempen #jouwmakelaar #aankoopmakelaar #verkoopmakelaar

Translated
Bezoek de makelaar op Facebook!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *