2020, een jaar dat we niet snel zullen vergeten.. Een jaar van verliezen, een j…

Vind nieuwe huizen in uw regio

2020, een jaar dat we niet snel zullen vergeten.. Een jaar van verliezen, een j…


2020, een jaar dat we niet snel zullen vergeten..
Een jaar van verliezen, een jaar van aanpassen, een jaar van het hoofd boven water houden… kortom; een jaar waarin veel van ons allen wordt gevraagd.

Maar we beseffen goed dat dit jaar voor sommigen ook bestond uit het vieren van een nieuw leven, een nieuwe baan of een nieuw huis.

Een jaar van bewustwording, waarin we hebben ontdekt dat je op afstand iemand ook dichtbij kunt houden en waarin we nog meer hebben leren waarderen wat nabijheid betekent.

Wellicht gaf dit jaar ons ook meer waardering voor normaliter vanzelfsprekende dingen zoals samen zijn en samen werken.

Team Dwars wenst iedereen een (in aangepaste vorm) fijne Kerst en veel geluk, liefde en gezondheid in het nieuwe jaar. Pas goed op jezelf en op elkaar….

2020, a year we won't soon forget..
A year of losing, a year of adaptation, a year of keeping our head above water… in short; a year of asking a lot of us all.

But we realize that for some this year also consisted of celebrating a new life, a new job or a new home.

A year of awareness, in which we have discovered that you can also hold someone close by remotely and in which we learned to appreciate even more what closeness means.

Perhaps this year also gave us more appreciation for normally obvious things like being together and working together.

Team Dwars wishes everyone a (in custom form) Merry Christmas and good luck, love and health in the new year. Take care of yourself and each other….

Translated
Bezoek de makelaar op Facebook!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *